Tuesday, 26 February 2013

Matikan proses pada port tertentu dalam Windows


Masalah betul apabila nak start server dalam STS IDE, kemudian dia kata port sedang digunakan, padahal pada IDE statusnya offline.
Maka kita matikan saja proses yang sedang gunakan port tersebut.Display network list:  
netstat -a -o -n

Show what in a PID, contohnya PID 7384:
tasklist /FI "PID eq 7384"

Kill PID:
taskkill /F /PID 7384

No comments: