Tuesday, 26 February 2013

Invalid expression: ${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION.class.simpleName}

Hari ini nakama report error pada page login /WEB-INF/jsp/login.jsp (line: 90, column: 13)
"${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION.class.simpleName}" contains invalid expression(s)


Selepas kaji, dicadangkan bahawa Tomcat7 tak benarkan penggunaan keyword class

Maka tukar kepada
${SPRING_SECURITY_LAST_EXCEPTION['class'].simpleName}

My environment: Tomcat 6
Nakama environment: Tomcat 7

No comments: