Saturday, 9 March 2013

Spring + JavaScript: id & path property tak konflik

Hari ini hadapi masalah javascript tak detect elemen form yang config guna <form:input />.
Tiada id pada elemen kerana harapkan property path.

path="staffRole.srStaffName" cthnya tidak dijumpai oleh window baru yang dibuka.

Tambah id="srStaffName" membolehkan isu ini diselesaikan.

Persoalannya:
Adakah id ini akan ganggu auto-bind spring/webflow?

Jika ya, maka akan buang lebih banyak masa untuk cari solusi baru.

1 comment:

Aidy Azizi Syahmi Ahmad Said said...

dah test tadi, ok, semua fine.