Tuesday, 3 September 2013

Simple ANT build.xml run in STS

ANT akan memudahkan proses kompil projek ke dalam pakej yang sesuai untuk deployment.
ANT menggunakan satu fail yang lazimnya dinamakan build.xml yang mengandungi arahan salinan fail daripada source-code kepada arkib.
Spring Tool Suite telah mempunyai plug-in yang memudahkan penggunaan ANT.

Right click build.xml
Pilih target yang sesuai, default telah disetkan kepada war di mana *.war akan dihasilkan.
Mesej setelah semua proses selesai.

Boleh rujuk kepada Help dalam STS untuk bantuan menggunakan ANT Support:Rujukan:


No comments: