Wednesday, 26 December 2012

Object Date tidak bind apabila guna dijit.form.DateTextBox

Perkara ini terjadi dalam Spring 3.05.
Apabila ada data daripada model, tidak display pada view apabila gunakan dijit.form.DateTextBox.
Perkara ini tidak terjadi pada textbox biasa di mana binding  (input/output) ke model nampak ok.

Punca:

Mungkin kerana tidak menggunakan Spring.addDecoration sebaliknya menggunakan property dojo pada element html.

Penyelesaian:

Setakat ini menggunakan Spring.addDecoration nampak ok.

Perkara berkaitan:

Spring-js-resources perlu ditambah kerana perlukan Spring.js dan SpringDojo.js
Sekarang guna spring-js-resources-2.3.0

Langkah-langkah yang telah diambil:
  1. lib DOJO 1.8.0 telah dipindahkan ke META-INF/web-resources/
  2. xxx-servlet.xml telah diubah untuk membenarkan carian pada classpath/resources

Dev info:

Codename APR
Spring 3.05
Dojo 1.8.0

No comments: