Monday, 9 July 2012

SPRING 3.06: Form tidak binding ke domain

Framewok: SPRING 3.06
DB: MySQL 5
Bahasa: Java 6


Isu:

Value yang dihantar ke dalam form (JSP) menggunakan HIDDEN tag tidak bind automatik ke domain.


Punca:

  • 2012-07-09: Tiada setter untuk property yang terlibat pada domain.

No comments: